Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- TITULAR
Titular: Christine Claus
NIE .: X8988238E
Domicili: C / Mondrago 26-07.650 Santanyí (Balears, Espanya)
Contacte: tel. (+34) 633.666.062 mail. info@clausdesign.net

2.- Legislació
Amb caràcter general les relacions entre Christine Claus amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. En concret Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

3.- CONTINGUTS DE LA WEB
Christine Claus no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Christine Claus podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris .
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Christine Claus, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició de els usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Christine Claus.

4.- Exclusió de garanties i responsabilitat
Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Christine Claus no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. Christine Claus no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web,
– un mal funcionament de el navegador,
– i / o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Christine Claus no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. Christine Claus no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquestes webs.
Christine Claus no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

5.- Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual de l’contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Christine Claus i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Christine Claus.

6.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Christine Claus garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Christine Claus o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat, Christine Claus, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Christine Claus ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat de l’arxiu i de el nom i adreça de l’cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc a l’respecte.

7.- Normativa i Jurisdicció
Les presents Condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà permanentment accessible per mitjà d’Internet en aquest mateix lloc web.

Els Usuaris poden sotmetre a el Sistema Arbitral de Consum per a resoldre qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada d’aquest text o de qualsevol activitat de Christine Claus. Sempre que l’Usuari no sigui “consumidor o usuari” conforme els defineix la normativa espanyola, les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca, per ser aquest el lloc de celebració de l’contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre’ls.

© 2020 Christine Claus